Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – «Внесення змін до детального плану території для будівництва зерно приймального пункту та будівництва під’їзної колії в смт. Луків, Ковельського району, Волин

ЛУКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул..Незалежності,7, смт  Луків, 44810, тел. (03363) 9-31-41,  факс (03363) 9-31-41

е-mail: lukiv_sel_rada@ukr.net , код ЄДРПОУ 04333046

 

16.06.2023р.№ 426/3.3/2-23   

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – «Внесення змін до детального плану території для будівництва зерно приймального пункту та будівництва під’їзної колії в смт. Луків, Ковельського району, Волинської області»

 

1.

Замовник

Луківська селищна рада

Юридична адреса: 44810 Волинська обл., Ковельський район, смт Луків, вул. Незалежності, 7

Тел.: +38 (03363) 9-31-41;

Контактний e-mail: lukiv_sel_rada@ukr.net

2.

Виконавець

ТОВ «ЕСТР»

04112, Україна, м. Київ, вул. Івана Гонти, 3А, оф. 509

3.

Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), його зв’язок з іншими ДДП

Вид ДДП – містобудівна документація місцевого рівня: «Внесення змін до детального плану території для будівництва зерно приймального пункту та будівництва під’їзної колії в смт. Луків, Ковельського району, Волинської області».

Основні цілі ДДП:

 • визначення потреб у підприємствах агропромислового комплексу, місць їх розташування;
 • визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час використання територій;
 • визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
 • визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
 • належна та ефективна функціонально-планувальна організація території проектування з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень;
 • уточнення цільового призначення земельної ділянки, що знаходиться в межах території проектування;
 • залучення інвестицій та створення додаткових місць прикладання праці, що буде сприяти наповненню місцевого бюджету та підвищенню рівня доходів населення. Детальний план розробляється на структурно-планувальні елементи території населеного пункту, які мають цілісний планувальний характер на основі затвердженого генерального плану цього населеного пункту відповідно до чинного законодавства, плану зонування з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Проєкт розроблений згідно з Рішення Луківської селищної ради VIII скликання №27/10 від 20 березня 2023 р., а також відповідно до завдання на розробку містобудівної документації, погодженого начальником відділу архітектури та містобудування Луківської селищної ради.

Проєкт внесення змін до детального плану розробляється згідно рішень  та  пропозицій  містобудівної  документації регіонального рівня (Схема планування території Волинської області, Схема планування території Ковельського району). Під час розробки проєкту враховано: матеріали технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

4.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

В межах території проєктування визначені наступні види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (друга категорія):

 • зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення;
 • проведення робіт з інженерної підготовки та захисту території;
 • утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів;

Детальним планом враховані існуючі та запроектовані об’єкти, споруди, які будуть створювати охоронні та санітарно-захисні зони. Всі об’єкти, що створюватимуть негативний вплив на довкілля запроектовані з дотриманням санітарних норм та правил.

5.

Ймовірні наслідки зокрема:

 

— для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Аналітичні спостереження та виявлення знакових, ключових форм екологічного забруднення для подолання та зниження факторів ризику для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

— для територій з природоохоронним статусом

На території смт. Луків знаходиться парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Здоров’я». Площа 13,6 га. Статус надано згідно з Указом Президента України від 20.08.1996 року № 715/96. Статус надано для збереження мальовничого парку, створеного у другій половині ХІХ століття. У парку зростають кущі та дерева (дуб звичайний, липа дрібнолиста, ясен звичайний, гіркокаштан звичайний), вік деяких з них — понад 250 років.

Решта об’єктів ПЗФ знаходиться на значній відстані від ДПТ, серед них: лісовий заказник місцевого значення «Підгорнянський», лісовий заказник місцевого значення «Підсвиння», ландшафтний заказник місцевого значення «Калинівські кринички». Об’єкти Смарагдової мережі відсутні в межах впливу ДПТ. Згідно зі схемою регіональної екомережі на схід від смт. Луків є територія відновлення, на захід від смт. Лука проходить сполучний екокоридор, однак ділянка ДПТ знаходиться поза межами зазначених територій.

Детальним планом передбачено наступні заходи щодо збереження об’єктів ПЗФ та екологічної мережі та недопущення будь-якого техногенного впливу на них:

 • врахування обмежень санітарно-гігієнічного, інженерно-геологічного, природоохоронного значення для недопущення техногенного впливу на компоненти довкілля;
 • недопущення розвантаження підземних вод у акваторію гідрологічних об’єктів та забруднення ґрунтів ДПТ шляхом їх очищення та знезараження за рахунок впровадження прогресивних методів очистки стічних вод та видалення відходів на об’єктах господарської діяльності, застосовування сучасних методів інженерного захисту довкілля. Максимальне збереження природних екосистем при будівництві та інших видах господарської діяльності;
 • здійснення заходів щодо збереження та недопущення погіршення стану об’єктів природно-заповідного фонду, дотримання вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про екологічну мережу», конвенції
  про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення.
 • збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, недопущення ведення будівництва або іншої господарської діяльності в межах об’єктах ПЗФ, екологічної мережі;
 • забезпечення території ДПТ ЛОС промислово-побутової каналізації, здійснення санітарної очистки території для недопущення потрапляння стічних вод, сміття від підприємств АПК до акваторії гідрологічних об’єктів та до територій ПЗФ;
 • на проектний період  забруднення ґрунтів та підземних вод не буде відбуватися, оскільки буде зроблена процедура вертикального планування території з відведенням дощових та талих вод на локальні очисні споруди дощової каналізації, де буде проведений повний цикл механічної, хімічної та біологічної очистки перед випуском повністю очищених вод у акваторію гідрологічних об’єктів, таким чином будь-який негативний вплив на гідроекосистему річок повністю нівельований;

Таким чином, заходами ДПТ зроблене все можливе для збереження природоохоронних об’єктів, нівеляції негативного впливу проектної діяльності та їх подальшого розвитку та розширення.

— транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

6.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДДП не буде затверджено

З метою розгляду альтернативних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін. Планується розгляд методів інженерного захисту природного середовища шляхом зменшення кількості пилових часток від транспортування зерна на атмосферне повітря.

7.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Передбачається використовувати статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, іншу доступну інформацію.

8.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень ДПТ на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу, у першу чергу щодо:

– розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення;

– врахування санітарно-гігієнічних зон, акустичного дискомфорту, обмежень екологічного, інженерно-геологічного характеру згідно з діючими ДСП 173-96 та ДБН Б 2.2-12:2019;

– налагодження ефективної системи санітарного очищення ДПТ;

– будівництво усієї необхідної інженерної інфраструктури для зменшення негативного впливу на довкілля, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

– здійснення процедури вертикального планування території для якісного відведення талих та дощових з території ДПТ, їх очищення на ЛОС дощової каналізації;

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

9.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО розробляється у складі містобудівної документації.  Структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачені відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру.

10.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються у письмовій формі до Луківської селищної ради Ковельського району, Волинської області за адресою:

44810 Волинська обл., Ковельський район, смт  Луків, вул. Незалежності, 7

Тел.: +38 (03363) 9-31-41;

Контактний e-mail: lukiv_sel_rada@ukr.net

Термін прийняття зауважень та пропозицій – 15 днів з моменту оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО.

Відповідальна особа – Мартиш  А.Г. – начальник  відділу  земельних  відносин, архітектури, містобудування, екології  та  житлово – комунального  господарства Луківської  селищної  ради

 

Селищний голова                                                                         Анатолій КЛИМУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь