Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану селища Луків Турійського району Волинської області

 

Фото без опису

 

 

ЛУКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул..Незалежності,7, смт  Луків, 44810, тел. (03363) 9-31-41,  факс (03363) 9-31-41

е-mail: lukiv_sel_rada@ukr.net , код ЄДРПОУ 37834092

 

 

№374/3.4/2-19 від 12.06.2019 р.                                                     Керівнику підрозділу управління

екології та природних ресурсів

Волинської ОДА

Новохатському Д. В.

___________________

                                                             3027, м.Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 823

 

 

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Генерального плану селища Луків Турійського району
Волинської області

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Луківська селищна  рада Турійського району Волинської області (44810, Волинська обл., Турійський р-н, сел. Луків, вулиця Незалежності 7).

Виконавець – Товариство з обмежиною відповідальністю «АрхЗемЦентр»

(43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, офіс 214).

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Луківської селищної ради Турійського району. Генеральний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом с-ща Луків визначено:

 • основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;
 • перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;
 • території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;
 • пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;
 • організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;
 • заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Основні показники генерального плану с-ща Луків відповідно до завдання розраховані на двадцятирічний період до 01.01.2038 року.

При розробці проекту Генерального плану враховані:

 • проект «Схема планування території Волинської області» розроблений ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.Білоконя;
 • проект «Генеральний план смт. Луків» розроблений УДІПМ «ДІПРОМІСТО» Львівським філіалом у 1970 році;
 • проект землеустрою щодо встановлення та зміни меж с-ща Луків Турійського району Волинської області, ПрАТ Інститут «Волиньводпроект», 2012 р.
 • технічна документація по нормативно грошовій оцінці земель с-ща Луків Луківської селищної ради Турійського району Волинської області, розроблена ТзОВ «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища» у 2015 році.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови населеного пункту, позаяк розрахунковий період попереднього генерального плану («Генеральний план смт. Луків» розроблений УДІПМ «ДІПРОМІСТО» Львівським філіалом у 1970 році;) вичерпався. Необхідність розробки генерального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному розвитку країни.

Генеральний план розроблено з урахуванням даних державного земельного кадастру на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Генеральний план виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» та ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень».

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території населеного пункту, а також при використанні землі в проектних межах населеного пункту.

Передумовою для розвитку планувальної структури населеного пункту стала гостра необхідність у зміні балансу території у бік резервування її під житлове будівництво для існуючого та нового населення.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • зони житлової забудови;
 • зони громадської забудови;
 • промислово-комунальної зони;
 • зони рекреаційного призначення.

Розвиток зони житлової забудови в генеральному плані намічений в існуючих межах 90,5 га та за межами - 22 га під індивідуальну садибну житлову забудову. Разом площа проектної житлової забудови складе 112,5 га. Середній розмір присадибної ділянки прийнятий 0,15 га.

Розвиток зони громадської забудови селища генеральним планом передбачено шляхом продовження формування існуючого громадського центру селища та на вільних від забудови ділянках, переважно вздовж головних вулиць. Також для розміщення проектних об’єктів громадського обслуговування передбачається резервування ділянок в межах нових сельбищних територій та на територіях, суміжних із промислово-складською та проектною житловою забудовою. Зарезервовано територію для розміщення на перспективу проектного дитячого дошкільного закладу, розширення загальноосвітньої школи, розміщення магазинів продовольчих і непродовольчих товарів, закладів побутового обслуговування та громадського харчування, розміщення закладів придорожнього сервісу та об’єктів оптової торгівлі.

Розвиток промислово-складської зони селища проектом пропонується реалізувати завдяки продовженню формування промислового вузла в північній частині селища шляхом впорядкування територій існуючих виробничих і комунально-складських підприємств, та резервування нових ділянок для розміщення нових промислово-складських об’єктів, а також шляхом формування промвузла в південній частині населеного пункту в районі м-ну Стакор поруч з існуючими промисловими та комунально-складськими об’єктами.

Проектна промислово-складська зона населеного пункту складається з території під розробку родовища крейди площею близько 64 га, території для функціонування виробничих підприємств – 40,6 га, території комунально-складських об’єктів – 23,2 га та територій під розміщення сонячних батарей – 8,8 га.

Розвиток зони рекреаційного призначення селища проектом пропонується реалізувати за рахунок благоустрою дисперсно розташованих в структурі населеного пункту озеленених територій, а також формування нових зон зелених насаджень загального користування.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у с-ще Луків.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається с-ще Луків, є:

 1. Атмосферне повітря
 • основними джерелами забруднення є стаціонарні (промислові та комунально-складські підприємства) та пересувні (автомобільний та залізничний транспорт).
 1. Водні ресурси
 • відсутність централізованого водопостачання;
 • відсутність централізованого каналізування;
 • занедбаність меліоративної системи призводить до заболочення і замулення каналів;
 • занедбаність берегової лінії озер та річок.
 1. Земельні ресурси
 • забруднення грунтового покриву автотранспортом;
 • умови утримання та упорядкування кладовищ не відповідають санітарним вимогам;
 • ерозійні процеси в наслідок неупорядкованого водовідведення;
 • наявність територій порушених гірничими роботами;
 • на північно-східній околиці с-ще Луків розташована ліцензована ділянка Луківського родовища крейди площею 59,9 га.
 1. Здоров’я населення
 •  основним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту та залізничний транспорт.
 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • відсутність закріплених на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • не цільове використання рекреаційних та водоохоронних земель.
 1. Поводження з відходами
 • незадовільний рівень централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ;
 • незадовільна організація планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів на сміттєзвалища;
 • на території Луківської селищної ради відсутні об’єкти по переробці та утилізації відходів виробництва;
 • відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами та санкціоновані полігони відходів.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій, а саме: Стратегії розвитку Турійського району на період до 2008-2020 роки; Обласна програма «Питна вода України» на 2012-2020 роки; Комплексна програма поводження з відходами в Волинської області на 2016-2020 роки.

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Серед основних факторів впливу та наслідків, пов’язаних із виконанням Генерального плану, наступні:

 • будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення в с-щі Луків, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
 • проведення  протиерозійних, протизсувних та протипросадних заходів та рекультивації порушених територій.
 • створення нових площ лісових захисних насаджень, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств, сприятиме охороні та відновленню грунтів;
 • будівництво спеціалізованого підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами та санкціонований полігон відходів позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • збільшення зелених насаджень загального користування на території селища;
 • закріплення на місцевості об'єкта природно-заповідного фонду – парку пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Здоров’я»;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с-ще Луків Турійського району з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Таблиця 1

Цілі охорони довкілля  відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автомобільного та залізничного транспорту та промислових підприємств.

Вплив промислових а комунально-складських підприємств.

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Водні ресурси

Відсутність централізованого водопостачання.

Відсутність централізованого каналізування.

Занедбаність меліоративної системи призводить до заболочення і замулення каналів;

Занедбаність берегової лінії озер та річок.

 

Охорона, екологічне оздоровлення та відтворення водних об’єктів.

Визначення розмірів і меж водоохоронних зон.

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Проведення гідротехнічних протиерозійних заходів.

Проведення попереджувальних інженерних заходів для забезпечення належного функціонування меліоративної системи,  регулювання русел річок та ставків.

Земельні ресурси

Забруднення грунтового покриву автотранспортом;

Умови утримання та упорядкування кладовищ не відповідають санітарним вимогам;

Ерозійні процеси в наслідок неупорядкованого водовідведення;
 

Наявність територій порушених гірничими роботами.

Зменшення впливу забруднення автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва доріг, впорядкування вулично-дорожньої мережі.

Проведення  протиерозійних, протизсувних та протипросадних заходів.
 

Рекультивація порушених гірничими роботами територій.

Рекультивації існуючого звалища та підсипки понижених територій.

Лісові ресурси та природно-заповідний фонд

Відсутність закріплених на місцевості меж територій об’єкту природно-заповідного фонду;

 

Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду.

Збільшення зелених насаджень загального користування на території селища.

Створення лісових захисних насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів та полезахисних смуг.

Для захисту від шуму і шкідливих викидів передбачається висадження шумозахисних та звукозахисних зелених насаджень.

Поводження з відходами

Незадовільний рівень централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ.

Незадовільна організація планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів на сміттєзвалища.

На території Луківської селищної ради відсутні об’єкти по переробці та утилізації відходів виробництва.

Відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами та санкціоновані полігони відходів.

Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ; створення потужностей з обробки та переробки відходів.

Будівництво, реконструкція, упорядкування полігонів та сміттєзвалищ.

Створення потужностей з утилізації відходів.

 

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у с-щі Луків Турійського району.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Луківська селищна Турійського району Волинської області (44810, Волинська обл., Турійський р-н, с-ще. Луків, вулиця Незалежності 7).

 

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с-ща Луків Турійського району Волинської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Фото без опису

 

Селищний голова                                                                                         А.Я. Климук

       м.п.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь