Пошук

ЗАВДАННЯ на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Луківської селищної територіальної громади Ковельського району Волинської області

ЗАВДАННЯ на розроблення комплексного плану просторового розвитку території  Луківської селищної територіальної громади Ковельського району Волинської області

Фото без опису

ПОГОДЖЕНО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова робочої групи із формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Луківської територіальної громади

 

Селищний голова

ЛУКІВСЬКОЇ СЕЛЕЩНОЇ РАДИ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

____________________Анатолій КЛИМУК

 

 

______________________Анатолій КЛИМУК

 

«___» ____________ 2022р.

 

 

«___» ____________ 2022р.

                   М.П.

 

                   М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

на розроблення комплексного плану просторового розвитку території

Луківської селищної територіальної громади

Ковельського району Волинської області

 

 1.  

Вид містобудівної документації

Комплексний план просторового розвитку території Луківської селищної територіальної громади Ковельського району Волинської області.

 1.  

Підстава для проектування

Рішення №13/26 від  3 листопада 2021року  про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Луківської селищної ради.

 1.  

Замовник розроблення містобудівної документації

Луківська селищна рада, код ЄДРПОУ 04333046.

 1.  

Строк розроблення містобудівної документації, а також роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи з урахуванням всіх погоджувальних процедур

Тривалість погоджувальних процедур визначається відповідно до діючого законодавства.

Строк розроблення містобудівної документації визначається згідно укладеного договору та календарного плану графіку. Тривалість погоджувальних процедур  - відповідно до діючого законодавства.

Роки реалізації:

-короткострокового періоду – до 5-ти років;

-середньострокового періоду – 6-10 років;

-довгострокової перспективи – понад 10 років.

 1.  

Назва території розроблення містобудівної документації

Луківська територіальна громада Ковельського району Волинської області,

код КАТОТТГ UA07060230000029166.

 1.  

Площа території територіальної громади

115.26 км²

 1.  

Перелік наявних вихідних даних

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 926 від 01.09.2021р «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».

Перелік вихідних даних, які надаються містяться

в Додатку 1 до даного завдання.

 1.  

Вимоги щодо врахування державних та регіональних інтересів

    1. Згідно листів Волинської обласної державної адміністрації №513/01-08/2-22 від 15.08.2022р.:
    2. Державні інтереси:
    3. Врахувати пропозиції Схеми планування території Волинської області стосовно формування загальнодержавної екологічної мережі.
    4. Регіональні інтереси:
    5. 1. При розроблення комплексного плану врахувати планувальні рішення затвердженої (актуалізованої) містобудівної документації на територію населених пунктів селищної ради та суміжних територіальних громад;
    6. 2. Визначити потребу у будівництві об’єктів житлової нерухомості, у тому числі соціального житла, об’єктів громадського обслуговування, комунальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
    7. 3.Визначити параметри територіального розвитку населених пунктів;
    8. 4. Передбачити екологічно безпечне видалення побутових відходів;
    9. 5. Визначити водоохоронні зони та прибережні смуги річок і водойм;

6. Передбачити обмеження господарської діяльності і будівництва на територіях природно-заповідного та водного фонду у зонах можливого затоплення;

7. Передбачити перспективні інвестиційно-привабливі території з необхідним інженерним забезпеченням;

8. Передбачити території для розвитку туризму та відпочинку (короткочасного та довготривалого);

9. Узгодити проект з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад;

10. Розробити у складі комплексного плану розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та в особливий період;

11. Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки.

 1.  

Перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації

Проектні рішення передбачені матеріалами громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану:

 -розробити Схему поводження з відходами;

-розробити схему телекомунікації та можливості покриття зв’язком громади;

-розробити схему розміщення корисних копалин громади;

-в рамках співробітництва територіальних громад долучитись до проекту сміттєсортувальної станції;

-влаштувати об’їздну дорогу у смт Лукові;

-розробити схему рекреаційних зон та маршрутів громади;

-влаштувати виробничі зони на території недіючих господарських дворів;

-передбачити територію під альтернативну енергетику;

-передбачити розміщення житлових кварталів на території старостинських округів.

    1.  
 1.  

Перелік індикаторів розвитку

    1. Збудовані та реконструйовані території - збільшення;
    2. Промислові території, що не використовуються - зменшення;
    3. Кількість робочих місць - збільшення;
    4. Виробничі території - збільшення площ;
    5. Кількість туристів - збільшення туристичних зон;
    6. Кількість туристичних маршрутів - збільшення;
    7. Громадські простори для короткострокового відпочинку - збільшення;
    8. Кількість аварійно небезпечних ділянок - нуль;
    9. Протяжність велосипедних доріжок - збільшення;
    10. Площа зелених зон загального користування - збільшення;
    11. Забезпеченість населених пунктів централізованим каналізуванням - 100%;
 1.  

Графічні матеріали

Містобудівна частина:

    1. Схема розташування територіальної громади в системі розселення (у довільному масштабі);
    2. План сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель М 1:10000;
    3. Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель М 1:10000;
    4. План функціонального зонування території М 1:10000;
    5. Ландшафтний план М 1:10000;
    6. Схема транспортної мобільності та інфраструктури          М 1:10000;
    7. Схема інженерного забезпечення території М 1:10000;
    8. Схема інженерної підготовки та благоустрою території    М 1:10000;
    9. Схема Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час (за окремим завданням) ;
    10. Схема Інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період (за окремим завданням);
    11. Інші схеми, передбачені п. 12 даного завдання (у довільному масштабі)

 

Землевпорядна частина:

1. Збірний план земельних ділянок, наданих та не наданих у власність чи користування М 1:10000;

2. План розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами, угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень) М 1:10000;

3. План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення містобудівної документації, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру     М 1:10000;

4. План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру М 1:10000;

5. План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації М 1:10000.

 1.  

Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені замовником

Додаткові графічні матеріали:

- «Схему рекреаційних зон та маршрутів територіальної громади»;

- «Схему забезпечення громади об’єктами телекомунікації»;

- «Комплексну схему поводження з відходами»;

- «Схема розташування основних мінеральних ресурсів на території громади».

 1.  

Правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовник

Майнові права на містобудівну документацію належать розробнику та замовнику спільно якщо інше не буде встановлено договором.

 1.  

Формат електронних документів містобудівної документації

Електронний документ має відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території».

 1.  

Кількість примірників документації

Текстові та графічні матеріали проєктної документації (друковані та цифрові матеріали) передаються замовнику у 2 (двох) паперових примірниках та 1 (одному) електронному носієві.

 1.  

Землеустрій та землекористування

Землевпорядна частина розробляється відповідно до Закону України “Про землеустрій“, Постанови КМУ від 01.09.2021 № 926.

 1.  

Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разі необхідності)

Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації за рахунок державного або місцевого бюджету та перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру зазначені у

Додатку 2.

 1.  

Додаткові вимоги:

 

 1.  

Генеральний план адміністративного центру громади

Смт. Луків Луківська територіальна громада Ковельського району Волинської області,

код КАТОТТГ UA07060230010024650.

Площа населеного пункту: 1067.05 га

Населення: 2998 осіб (станом на 01.01.2022)

Передбачити оновлення (приведення містобудівної документації у відповідність з вимогами законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних)

генерального плану смт Луків згідно постанови №926 від 1 вересня 2021р. «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»

 1.  

Населені пункти, які внесено до Списку історичних населених місць України та на які потрібно розробити генеральний план одночасно з історико-архітектурним опорним планом

Смт. Луків Луківська територіальна громада Ковельського району Волинської області,

код КАТОТТГ UA07060230010024650.

Дата заснування або першої писемної згадки: 1537 рік.

Передбачити оновлення (приведення документації у відповідність з вимогами законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних) Історико-архітектурного опорного плану смт Луків згідно постанови №926 від 1 вересня 2021р. «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»

 1.  

Перелік населених пунктів, щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів

    1. с. Сомин Луківська територіальна громада Ковельського району Волинської області;

код КАТОТТГ UA07060230120078607

Населення: 222 осіб (станом на 01.01.2022)

Розробити планувальні рішення генерального плану с. Сомин у складі комплексного плану відповідно до постанови №926 від 1 вересня 2021р. «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

    1. с. Миляновичі Луківська територіальна громада Ковельського району Волинської області;

код КАТОТТГ UA07060230080044357

Населення: 270 осіб (станом на 01.01.2022)

Розробити планувальні рішення генерального плану с. Миляновичі у складі комплексного плану відповідно до постанови №926 від 1 вересня 2021р. «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

    1. с. Новосілки Луківська територіальна громада Ковельського району Волинської області;

код КАТОТТГ UA07060230090062306

Населення: 294 осіб (станом на 01.01.2022)

Розробити планувальні рішення генерального плану с. Новосілки у складі комплексного плану відповідно до постанови №926 від 1 вересня 2021р. «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

 1.  

Перелік та опис територій, щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень детальних планів територій

    1. Детальний план території орієнтовною площею 9 га для будівництва і обслуговування будівель громадської забудови у с. Відути Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    2. Детальний план території орієнтовною площею 9 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд у с. Сомин  Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    3. Детальний план території орієнтовною площею 1 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення у с. Сомин Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    4. Детальний план території орієнтовною площею 12 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення у с. Сомин Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    5. Детальний план території орієнтовною площею 8 га для будівництва та обслуговування житлової садибної забудови у с. Туровичі Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    6. Детальний план території орієнтовною площею 5 га для будівництва та обслуговування житлової садибної забудови та  об’єктів рекреаційного призначення у с. Кличковичі Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    7. Детальний план території орієнтовною площею 7 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд у с. Тупали  Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    8. Детальний план території орієнтовною площею 4 га для розміщення товарного сільськогосподарського виробництва у с. Перевісся Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    9. Детальний план території орієнтовною площею 4 га для будівництва і обслуговування будівель громадської забудови у с. Миляновичі Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    10. Детальний план території орієнтовною площею 8 га для будівництва і обслуговування будівель громадської забудови у с. Миляновичі Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    11. Детальний план території орієнтовною площею 12 га для розміщення товарного сільськогосподарського виробництва у с. Новосілки Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    12. Детальний план території орієнтовною площею 7 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення у с. Новосілки Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    13. Детальний план території орієнтовною площею 7 га для будівництва і обслуговування будівель громадської забудови у с. Комарів Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    14. Детальний план території орієнтовною площею 5 га для будівництва та обслуговування житлової садибної забудови та  дачної забудови у с. Окунин Луківської ТГ Ковельського району Волинської області;
    15. Детальний план території для розміщення об’єктів альтернативної енергетики на території Луківської територіальної громади Волинської області.

 

Планувальні рішення детальних планів території розробити відповідно до постанови №926 від 1 вересня 2021р. «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

 

 

Додаток 1. Перелік наявних вихідних даних;

Додаток 2. Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації.

 

 

 

Додаток 1 до завдання про розроблення комплексного плану просторового розвитку Луківської селищної територіальної громади.

 

ПЕРЕЛІК НАЯВНИХ ВИХІДНИХ ДАНИХ

 

Листи-запити на інформацію для врахування при розробленні комплексного плану Луківської ТГ:

       1. Лист Державного агенства водних ресурсів України №2675/3/4/11-22 від 21.07.2022 щодо надання інформації про наявність водоохоронних зон, водного фонду та планів управління річковими басейнами на території Луківської ТГ;
       2. Лист Управління містобудування та архітектури Волинської ОДА №513/01-08/2-22 від 15.08.2022 щодо державних та регіональних інтересів для їх врахування під час розроблення комплексного плану Луківської ТГ;
       3. Лист ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» №05-22/01/293-22 від 22.06.2022р. щодо надання інформації для врахування при розробленні комплексного  комплексного плану Луківської ТГ;
       4. Лист Вишнівської сільської ради №1121/05-38/2-22 від 22.07.2022р. щодо інтересів суміжних територіальних громад для їх врахування під час розроблення комплексного плану Луківської ТГ;
       5. Лист Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА №1089/1.15/2-22 від 06.07.2022р. щодо надання інформації для врахування при розробленні комплексного  комплексного плану Луківської ТГ;
       6. Лист Управління агропромислового розвитку Волинської ОДА №440/19/2-22 від 28.06.2022р. щодо надання інформації для врахування при розробленні комплексного  комплексного плану Луківської ТГ;
       7. Лист Головного управління статистики у Волинській області №08-15/48-22 від 27.06.2022р.;
       8. Лист Люблинецької селищної ради Волинської області №316/34/2-22 від 23.06.2022р. щодо інтересів суміжних територіальних громад для їх врахування під час розроблення комплексного плану Луківської ТГ;
       9. Лист Турійської селищної ради Волинської області №838/07.02/2-22 від 04.07.2022р. щодо інтересів суміжних територіальних громад для їх врахування під час розроблення комплексного плану Луківської ТГ;
       10. Лист ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» №ТОВВИХ-22-6853 від 29.06.2022р.;
       11. Лист ДСНС України у Волинській області №48-01-2556/48-01 від 20.07.2022р. щодо надання інформації для врахування при розробленні комплексного  комплексного плану Луківської ТГ;
       12. Лист Державного підприємства обслуговування повітряного руху України №20.1-08/206/22 від 27.06.2022р.;
       13. Лист АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» №430-Лв-2791-0622 від 29.06.2022р.
       14. Лист ПАТ «Волиньобленерго» №14/27-3241 від 28.06.2022р.
       15. Лист ДП «Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру» №08-01/472 від 22.06.2022р.
       16. Лист Служюи автомобільних доріг у Волинській області №284/34/2-22 від 20.06.2022р. щодо надання інформації для врахування при розробленні комплексного  комплексного плану Луківської ТГ;
       17. Лист регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області №603/06/10-22 від 27.06.2022р. щодо надання інформації для врахування при розробленні комплексного  комплексного плану Луківської ТГ;

 

Перелік раніше розробленої містобудівної документації (актуальна містобудівна документація):

 1. Генеральний план смт Луків (1970 рік затвердження);
 2. Генеральний план с. Сомин;
 3. Генеральний план с. Відути (1975 рік затвердження);
 4. Генеральний план с. Годовичі (1972 рік затвердження);
 5. Генеральний план с. Миляновичі (1975 рік затвердження);
 6. Генеральний план с. Комарів (1973 рік затвердження);
 7. Генеральний план с. Окунин;
 8. Генеральний план с. Тупали (1972 рік затвердження);
 9. Генеральний план с. Туровичі.

 

Перелік раніше розробленої містобудівної документації (незатверджені проекти):

 1. Генеральний план смт Луків;
 2. Історико-архітектурний опорний план смт Луків;

 

Перелік проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів:

 1. Проект ЗУ щодо встановлення та зміни меж населених пунктів с. Сомин, с. Відути (рік розроблення 2013р, місцезнаходження матеріалів –Луківська селищна рада);
 2. Проект ЗУ щодо встановлення та зміни меж населених пунктів смт Луків (рік розроблення 2012р, місцезнаходження матеріалів –м. Луцьк).

 

Перелік проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон:

 1. Проект встановлення водоохоронної зони та прибережної захисної смуги озера Сомино на території Соминської сільської ради Турійського району Волинської області (рік розроблення 2012р., місцезнаходження матеріалів – Луківська селищна рада);

 

Перелік інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрометеорологічних вишукувальних, проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт та досліджень на території проектування:

 1. КБМ Робочий проект розробки Луківського родовища крейди у Турійському районі Волинської області (рік розроблення 2017р, місцезнаходження матеріалів – м. Житомир).

 

Матеріали громадського обговорення з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку Луківської територіальної громади:

 1. Протокол засідання стратегічної сесії відповідно до процедури громадського обговорення з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку Луківської територіальної громади;
 2. Протоколи засідання робочої групи із формування формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку Луківської територіальної громади;
 3. Результати опитування мешканці громади щодо побажань та пропозицій для врахування їх у розробленні комплексного плану просторового розвитку Луківської територіальної громади;
 4. Аналітичні карти громади:

-Забудова територій та господарська діяльність Луківської ТГ;

-Інженерне забезпечення території Луківської ТГ;

-Землекористування Луківської ТГ;

-Модель розвитку території у довгостроковій перспективі Луківської ТГ;

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь